Poďte do toho so mnou

V Inklucentre sa zasadzujeme za to, aby boli napĺňané potreby všetkých detí, učiteľov a rodičov v školskom prostredí. To je dnes zatiaľ iba sen.

Začína to pri zlyhávaní integrácie, mobbingu na školách, neparticipatívnej a nedemokratickej klíme a kultúre škôl. Rád napomáham k zmene. Poskytujeme zadarmo pracovno-právne a legislatívne poradenstvo pre pedagogických asistentov, školské podporné tímy, vedenia škôl, metodické a systémové poradenstvo. 

Presadzujeme aktívne systémové zmeny v oblasti rozvoja inkluzívneho vzdelávania na Slovensku (samosprávnych a národných stratégií a politík).

Ročne odpovedáme bezplatne na vyše 300 emailov, v ktorých sú prosby o pomoc z celého spektra tém školstva. (šikana, inšpekcia, legislatíva, pracovné podmienky...)

Zatiaľ odpovedáme a pomáhame všetkým ale nevieme tento poradenský systém ďalej udržať z časovo-kapacitných dôvodov a nechceme ho spoplatniť.

Chceme ho aj naďalej poskytovať inkluzívne KAŽDÉMU a zadarmo.

Z Vašich darov dokážeme:

 • naďalej poskytovať bezplatné poradenstvo v téme inkluzívneho vzdelávania po celom Slovensku,
 • presadzovať zmeny v zákonoch,
 • poskytovať metodickú a informačnú podporu prostredníctvom bezplatného Portálu inkluzívneho vzdelávania.
 • Viktor Križo

  štatutár Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania Hálova 993/16, 851 01 Bratislava

  Jednorazovo
  Mesačne
  10€
  20€
  30€
  50€
  10€
  15€
  20€
  30€

  Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

  Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.