Podporte školy v ich zmene

Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania je projekt podpory škôl na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu tak, aby boli napĺňané potreby všetkých detí, učiteľov a rodičov v školskom prostredí. To je dnes zatiaľ iba sen.

Začína to pri zlyhávaní integrácie, mobbingu na školách, neparticipatívnej a nedemokratickej klíme a kultúre škôl. Radi by sme napomohli k zmene. Poskytujeme pracovno-právne a legislatívne poradenstvo pre pedagogických asistentov, školské podporné tímy, vedenia škôl, metodické a systémové poradenstvo. 

Z Vašich darov by sme chceli poskytovať bezplatné poradenstvo v téme inkluzívneho vzdelávania po celom Slovensku. Poskytneme školám individuálne poradenstvo, poradenstvo pri vypracovávaní IVP detí v riziku, podporu školským podporným tímom na školách (psychológ, špeciálny, liečebný alebo sociálny pedagóg, logopéd a i.), triednym učiteľom, asistentom i rodičom. 

Jednorázovo
Mesačne
10€
20€
30€
50€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.